نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 11 تير 1396 ساعت 10:08 http://neconews.com/vdcbsgbw.rhbw8piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : قاچاق گازوییل دوباره افزایش یافت -------------------------------------------------- رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تشریح میزان کل فرآورده‌های کشف شده تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، جزئیات نفت گاز مکشوفه را نیز اعلام کرد. متن : رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تشریح میزان کل فرآورده‌های کشف شده تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، جزئیات نفت گاز مکشوفه را نیز اعلام کرد. بهروز کرمانی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فرآورده‌های مکشوفه در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، اظهار کرد: کل فرآورده‌های نفتی مکشوفه تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، ۱۴ درصد کاهش داشته است. همچنین نفت گاز مکشوفه در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، ۱۲ درصد کاهش داشته است. کل فرآورده‌های مکشوفه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ۴۱ درصد کاهش داشته که نفت گاز نیز در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ۴۲ درصد کاهش داشته است. وی در مورد فرآورده‌های نفتی مکشوفه تحویلی به اندازه شرکت ملی پخش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، گفت: کل فرآورده‌های مکشوفه در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۳۷ درصد کاهش داشته و نفت گاز مکشوفه تحویلی نیز ۴۳ درصد کاهش داشته است. رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد دو ماه نخست سال ۱۳۹۶، توضیح داد: کل فرآورده‌های نفتی مکشوفه تحویلی به انبارهای شرکت ملی پخش در دو ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۴ افزایش داشته است. همچنین نفت گاز در دو ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه ۲۹.۹ درصد افزایش داشته است. به طور کلی نفت گاز در سال جاری ۷۶.۷ درصد کل فرآورده‌های نفتی مکشوفه را به خود اختصاص داده است. کرمانی تاکید کرد: البته برای ارائه آمار سال ۱۳۹۶ باید تا پایان سال صبر کرد تا بتوان مانند سال های گذشته آمار میانگین را ارائه کرد.