نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 21 مرداد 1393 ساعت 10:42 http://neconews.com/vdcc4pq1.2bq108laa2.html -------------------------------------------------- سیاست جدید وزارت نفت در حوزه صادرات چیست؟ عنوان : مهمترین پیام اظهارات جدید زنگنه -------------------------------------------------- اظهارات دوشنبه شب بیژن زنگنه وزیر نفت در برنامه تلویزیونی پایش، نشان از تغییر رویکرد وزارت نفت در دوره جدید نسبت به سیاستهای صادراتی داشت. متن : اظهارات دوشنبه شب بیژن زنگنه وزیر نفت در برنامه تلویزیونی پایش، نشان از تغییر رویکرد وزارت نفت در دوره جدید نسبت به سیاستهای صادراتی داشت. به گزارش نکونیوز، وزیر نفت در برنامه تلویزیونی پایش، تلویحا کاهش صادرات نفت ایران را تایید اما از ابراز خوشحالی برخی از این موضوع ابراز تعجب کرد. زنگنه اما در بخش دیگری از سخنان خود از توجه بیشتر وزارت نفت به صادرات گاز در حوزه صادرات سخن گفت و صراحتا اعلام کرد برنامه اصلی وزارت نفت، افزایش صادرات گاز است. در حقیقت، وزیر نفت مهمترین برنامه وزارت نفت را برای خروج از رکود، توجه به میادین مشترک با اولویت میادین گازی اعلام کرد و با بیان این که تمرکز وزارت نفت در دو سال آینده روی افزایش تولید گاز است گفت: پارس جنوبی نقش بسزایی در افزایش ظرفیت تولید گاز کشور در دوسال آینده دارد، به گونه ای که طبق برنامه قرار است تا سال ٩٤، ٢٠٠ میلیون مترمکعب به ظرفیت گازی کشور افزوده شود. زنگنه همچنین بر تامین گاز موردنیاز واحدهای پتروشیمی نیز تاکید کرد و آن را از اولویتهای اصلی وزارت نفت برشمرد. به نظر می رسد با توجه به کاهش محسوس صادرات نفت ایران از یک سو و نقش کمرنگ ایران در بازارهای جهانی گاز به دلیل کمبود تولید از سوی دیگر، سیاست صادراتی جدید وزارت نفت، تمرکز بر صادرات گاز به جای صادرات نفت است. البته قطعا این به معنای کاهش صادرات نفت یا عدم توجه به سیاستهای صادراتی ایران برای نیل به تولید پیش بینی شده نفت در برنامه های توسعه تا ۵ میلیون بشکه در روز نمی تواند باشد اما پیش بینی می شود با تغییر سیاستهای صادراتی ایران و اولویت دادن به صادرات گاز، تمرکز بر افزایش تولید گاز افزایش یابد. ایران بیشترین منابع گازی جهان را در اختیار دارد اما تنها مقصد صادراتی گاز ایران، کشور ترکیه است و صادرات گاز ایران به پاکستان و هند همچنان در بن بست قرار دارد؛ هر چند که اگر آن مذاکرات هم به نتیجه می رسید، با توجه به افزایش روزافزون مصرف گاز در کشور و عدم تناسب میزان تولید با نیازهای صادراتی، صادرات گاز به هند و پاکستان هم امکانپذیر نمی شد. حال، با توجه به اظهارات جدید زنگنه و تمرکز وزارت نفت بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی و افزایش تولید در این میدان و میدان گازی کیش، به نظر می رسد وزارت نفت با سرعت دادن به توسعه میدان گازی پارس جنوبی، در صدد افزایش توان تولید گاز و تمرکز بر صادرات گاز است تا جایگاه پررنگتری در بازارهای جهانی گاز برای خود پیدا کند.