نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد 2 بهمن 1396 ساعت 18:45 http://neconews.com/vdcdzz0n.yt0n96a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : سه فاکتور مهم صنعت نفت و گاز -------------------------------------------------- معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش سه فاکتور یادگیری، شبکه‌سازی و قابلیت نوآورانه را مهمترین عوامل در پیشرفت و به روزآوری حوزه نفت و گاز ایران دانست. متن : معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش سه فاکتور یادگیری، شبکه سازی و قابلیت نوآورانه را مهمترین عوامل در پیشرفت و به روزآوری حوزه نفت و گاز ایران دانست. به گزارش ایسنا، سعیدی در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کیش، با بیان اینکه انرژی حیات اقتصادی هر جامعه و ضامن بقای حرکت هر سیستم اقتصادی است، گفت: در کشور ما که منبع اصلی ما یک منبع فسیلی انرژی و خدادادی است که از آن بهره می بریم و بازیگران مهمی وجود دارند و کشور ما هم جزو بازیگران مهم در دنیاست، باید بهره مناسبی از این فرصت ها ببریم. وی افزود: ممکن است رویکرد ما با آن هایی که نفت و گاز ندارند متفاوت باشد، آن هایی که ندارند مجبورند به مسیرهای جایگزین فکر کنند و ما ممکن است از این غافل باشیم و اگر دقت نکنیم این فرصت می تواند تهدید هم باشد. به گفته سعیدی، اگر می خواهیم از قافله تکنولوژی و دانش عقب نمانیم باید به آلترناتیوهای انرژی فسیلی توجه دقیقی داشته باشیم تا اگر زمینه های در حال ظهور عوض شد، ما عقب نمانیم، یعنی علاوه بر توجه جدی به زنجیره ارزش نفت و گاز باید به جایگزین ها هم توجه جدی داشته باشیم. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش با بیان اینکه ما باید نفت، گاز و پتروشیمی را سرمایه ببینیم، اظهارکرد: اگر این حوزه ها را سرمایه دیدیم، نگاه ما متفاوت خواهد بود که چگونه ارزش افزوده خود را از آن بالاتر ببریم و بر چالش های این حوزه غلبه کنیم. سعیدی با بیان اینکه در دنیا سه نوع اقتصاد داریم، ادامه داد: اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، کارایی و نوآوری سه اقتصاد حاضر در دنیاست که ما متاسفانه عمده اقتصادمان حتی در حوزه نفت و نوع توجه مان، نگاه اول بوده و اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم، کارهایی را که شروع کردیم باید به سمت مسیرهای نوآورانه ببریم. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش با بیان اینکه تحقیقی برروی صنایعی که در حال بین المللی سازی هستند، انجام دادم، گفت: اگر می خواهیم روی اقتصاد با پایه نوآوری قرار بگیریم، سه فاکتور مهم می خواهد؛ نکته اول یادگیری است که قدرت سازمان در پیدا کردن فرصت های خارج از سازمان و جذب آن ها و به کارگیری این دانش در جای مناسب است. سعیدی اضافه کرد: در کنار این موضوع باید قدرت شبکه ای خود را که قابلیت شبکه ای سازمان است، ارتقاء دهیم. قابلیت شبکه ای سازمان می تواند قدرت یادگیری سازمان را افزایش دهد. وی افزود: اگر ما زمینه ای را فراهم کنیم که یادگیری و قدرت شبکه سازی در بازارهای جهانی را پیدا کنیم می توانیم به مزیت رقابتی و خلق دانش برسیم، اما نکته سوم، قابلیت نوآورانه است. سوال من این است که هزینه تحقیق و توسعه ما برای شرکت های مان تقسیم بر درآمد سالانه ما چقدر است؟ چراکه این شاخص بیانگر قدرت نوآورانه شرکت هاست. او با بیان اینکه ما با چالش هایی در خاورمیانه مواجهیم چون اقتصاد کربن محور داریم، اظهارکرد: برای جابجایی از این بخش به سمت اقتصاد نوآورانه باید بتوانیم به درستی از ظرفیت های نفت و گاز و پتروشیمی خود استفاده کنیم. به گفته وی، نفت و گاز هم حوزه و هم محرک حوزه است که اگر بخواهیم در تحرک حوزه نقش داشته باشیم، باید بتوانیم در بازارهای بین المللی حضور و قدرت جذب آن ها را داشته باشیم. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش جزیره کیش در پیشرفت حوزه نفت و گاز، ادامه داد: ما در کیش چنین تصور می کنیم که چون بین المللی سازی شرکت ها غافل مانده است، این جزیره می تواند این زمینه را برای شرکت های کوچک و بزرگ برای این حوزه فراهم کنیم و دروازه ای باشیم برای تبادل دانش، اطلاعات و فرصت هایی که می تواند زمینه این ها را فراهم کند. وی اضافه کرد: امیدوارم در این نمایشگاه ما بتوانیم ضمن تبادل نظر، راهکارهای مناسبی را هم پیدا کنیم و با رعایت مناسبات این حوزه ها ارتباط خوبی با بازارهای جهانی داشته باشیم.