میانگین مصرف روزانه گازوئیل

21 شهريور 1395 ساعت 10:42

میانگین مصرف روزانه گازوئیل کشور در هفته منتهی به ٢٠ شهریورماه به ٧٥ میلیون و ٨٨٥ هزار لیتر رسید.


میانگین مصرف روزانه گازوئیل کشور در هفته منتهی به ٢٠ شهریورماه به ٧٥ میلیون و ٨٨٥ هزار لیتر رسید. به گزارش خبرنگار شانا، مصرف گازوئیل در هفته سوم شهریورماه (١٣ تا ٢٠ شهریورماه) با میانگین روزانه ٧٥ میلیون لیتر از مرز ٥٣١ میلیون لیتر گذشت. بیشترین میزان مصرف گازوئیل با ٨٤ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر به چهارشنبه (١٧ شهریورماه) و کمترین میزان مصرف با ٥٥ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر به جمعه (١٣ شهریورماه) اختصاص یافته است. در مجموع در این بازه زمانی، ٥٣١ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است.


کد مطلب: 73174

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcba8bz.rhbfzpiuur.html

نکونیوز
  http://neconews.com