نرخ خوراک در کل کشور یکسان باشد

15 آبان 1396 ساعت 8:42

رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: لازمه ایجاد اشتغال و تحول در اقتصاد توجه به بخش پتروشیمی‌هاست که باید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سطح کشور یکسان باشد و وزارت نفت یکجانبه قوانین را اعمال کند.


رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: لازمه ایجاد اشتغال و تحول در اقتصاد توجه به بخش پتروشیمی‌هاست که باید تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سطح کشور یکسان باشد و وزارت نفت یکجانبه قوانین را اعمال کند. حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه «نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید در سراسر کشور یکسان باشد» گفت: اگر زمانی شرایطی مانند منطقه محروم، زیان‌ده بودن و یا عدم دسترسی به آب وجود داشته باشد شرایطی استثنایی بوده و قابل قبول است اما تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با یک بام و دو هوا پذیرفتنی نیست. نماینده مردم نهاوند در مجلس همچنین افزود: در مجموع اگر بنا داریم اشتغال ایجاد شود، اقتصاد تحول یابد، از رکود خارج شویم، از واردات جلوگیری و به صادرات اضافه کنیم لازمه آن توجه به بخش پتروشیمی و به ویژه خوراک آن است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: به خاطر اینکه در سطح کشور تعادل‌بخشی ایجاد و تولیدات ارتقا پیدا کند و اشتغال و عدالت اجتماعی در جامعه حاکم باشد لازمه‌اش این است که وزارت نفت به همه بخش‌ها نگاه یکجانبه داشته باشد و مقررات را اعمال کند در غیر این صورت باید تجدیدنظر شود. رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مبادله‌ای نباشد بهتر است» گفت: نرخ آزاد شاید معقول باشد اما در هر حال چه نرخ آزاد باشد و چه مبادله‌ای، باید پتروشیمی‌هایی که در اختیار بخش خصوصی هستند مورد حمایت قرار گیرند. اگر این‌چنین نشود تاثیری نخواهد داشت.


کد مطلب: 95143

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcbf8b9.rhbsapiuur.html

نکونیوز
  http://neconews.com