تأسیس سازمان ملی مهاجرت کشور

6 خرداد 1397 ساعت 14:54

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور» منتشر شد.


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور» منتشر شد. به گزارش ایسنا، مصوبه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است: وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای فرآیند مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موافقت نمود: ۱ـ به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، «سازمان ملی مهاجرت کشور»، با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌گردد. وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب قانون مشخص می‌شود. تبصره: سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام خواهد شد. ۲ـ وزارت کشور لایحه تشکیل سازمان مذکور را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط در امور اتباع بیگانه، همراه با مأموریت و شرح وظایف سازمان، طی مدت سه ماه تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به هیأت وزیران ارائه کند. معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ جمشید انصاری


کد مطلب: 102786

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcbw5b80rhbgzp.uiur.html

نکونیوز
  http://neconews.com