منافع ملی در قراردادهای جدیدنفتی

21 شهريور 1395 ساعت 10:50

اصول حاکم بر قراردادهای جدید نفتی و قراردادهای بیع متقابل مشابهند با این تفاوت که در مدل جدید قراردادی، بر اصولی مانند استفاده حداکثری از توان داخل، برداشت صیانتی و ملاحظات زیست محیطی و CSR تاکید بیشتری شده است.


اصول حاکم بر قراردادهای جدید نفتی و قراردادهای بیع متقابل مشابهند با این تفاوت که در مدل جدید قراردادی، بر اصولی مانند استفاده حداکثری از توان داخل، برداشت صیانتی و ملاحظات زیست محیطی و CSR تاکید بیشتری شده است. به گزارش خبرنگار شانا، سید حسن موسوی، کارشناس ارشد قراردادهای خارجی شرکت ملی نفت ایران دیروز (شنبه، ٢٠ شهریورماه) در نشست «هم اندیشی شرکت های بالادستی نفت و گاز»، اصول حاکم بر قراردادهای جدید نفتی را مشابه قراردادهای بیع متقابل عنوان کرد و افزود: این ٢ مدل قراردادی در اصول حاکم بر قرارداد از جمله حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه، تعلیق تمام پرداخت های پیمانکار تا رفع شرایط فورس ماژور، عدم تضمین تعهدات قراردادی از سوی دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی، بازپرداخت هزینه ها و دستمزد پیمانکاران از محل درآمد حاصل از اجرای پروژه و اختیار وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در تنظیم سطح تولید مشابهند. موسوی ادامه داد: تضمین نرخ بازگشت سرمایه و دستمزد متناسب با کار انجام شده نیز از اصول حاکم بر هر ٢ مدل قراردادی است؛ با این تفاوت که در مدل جدید قراردادهای نفتی، «کار انجام شده» اهمیت دوچندانی یافته است. وی گفت: حداکثر استفاده از توان داخل نیز از اصول حاکم بر هر ٢ قرارداد است؛ با این تفاوت که در مدل جدید قراردادهای نفتی، این موضوع به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر و لازم الاجرا لحاظ شده است. به گفته موسوی، ملاحظات زیست محیطی و CSR (مسئولیت اجتماعی) و برداشت صیانتی نیز ٢ اصل حاکم بر هر ٢ مدل قراردادی نامبرده است؛ با این تفاوت که این موارد در قراردادهای جدید نفتی نقش پررنگ تری پیدا کرده است. ماموریت اصلی شرکت های ایرانی در قراردادهای جدید نفتی کارشناس ارشد قراردادهای خارجی شرکت ملی نفت ایران در ادامه به تبیین نحوه حضور و مشارکت شرکت های ایرانی در فرایند انعقاد قراردادهای جدید نفتی پرداخت و گفت: حضور شرکت های ایرانی در مدل جدید قراردادی، در سه سطح تعریف می شود که سطح اول ناظر بر شکل گیری مشارکت و حضور شرکت ایرانی (Contractor Body)، سطح دوم ناظر بر اجرای کار و انجام عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید و بهره برداری و سطح سوم ناظر بر راهبری عملیات تولید و بهره برداری است. وی عنوان کرد: ماموریت اصلی شرکت های ایرانی در این سطوح، انتقال و ارتقا فناوری ملی در حوزه عملیات بالادست صنعت نفت، توانمند شدن برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی و کسب دانش فنی مدیریت و مهندسی مخزن است. موسوی گفت: شرکت ایرانی در قراردادهای جدید، یا به عنوان محور و راهبر اصلی توسعه مطرح است (یا بطور مستقل، یا مستقل با همراهی مشاور معتبر همکار و یا با همکاری شرکت خارجی فعالیت می کند) و یا در قراردادهایی که شرکت بین المللی راهبر اصلی است، به عنوان شریک شرکت خارجی فعالیت خواهد کرد. وی به پنج تصویبنامه دولت در خصوص الگوی عمومی قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: در این میان، سه تصویبنامه ناظر بر مدل مفهومی قرارداد و ٢ تصویبنامه درباره نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای این قراردادها بوده است. نشست «هم اندیشی شرکت های بالادستی نفت و گاز» دیروز (شنبه، ٢٠ شهریور ماه) با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت ملی نفت ایران و شرکت های صاحب صلاحیت برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید در باشگاه کوشک برگزار شد.


کد مطلب: 73175

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdccpsqm.2bq1m8laa2.html

نکونیوز
  http://neconews.com