مدیریت ریسک حریق در مخازن ذخیره سازی

26 بهمن 1393 ساعت 15:03

یک استاد دانشگاه با اشاره به این که مدیریت ریسک حریق در مخازن، ابزارهای خاص و ویژه مخازن را می طلبد، گفت: الگو و ساختار یکسان است و برای رسیدن به مخزن با ریسک حریق پایین تر و حوادث کمتر باید همان چرخه مدیریت ریسک را پیاده کرد.


یک استاد دانشگاه با اشاره به این که مدیریت ریسک حریق در مخازن، ابزارهای خاص و ویژه مخازن را می طلبد، گفت: الگو و ساختار یکسان است و برای رسیدن به مخزن با ریسک حریق پایین تر و حوادث کمتر باید همان چرخه مدیریت ریسک را پیاده کرد.

بهمن عبدالحمیدزاده در گفتگو با خبرنگار شانا درباره الگوریتم و چرخه مدیریت ریسک اظهار کرد: این الگوریتم همیشه ثابت و استاندارد است که با برنامه ریزی آغاز می شود و گامهای گلوگاهی، شناسایی مخاطره هاست زیرا موضوعی را نمی توان مدیریت یا تحلیل کرد مگر این که مخاطره آن را شناخته باشیم و پس از آن نوبت به ارزیابی ریسک می رسد که آیا اقدام کنترلی لازم است یا خیر.

وی ادامه داد: به بیان دیگر باید معیار از پیش تعیین شده پذیرش ریسک داشت که ریسک ارزیابی شده را با آن مقایسه کرد و مجاز بودن آن را سنجید.

عبدالحمیدزاده افزود: نخستین اقدام، به کارگیری کلمه کلیدی Attenuation یا تخفیف میرایی که یکی از راهبردهای طراحی ذاتی ایمن در فاز طراحی است، در نتیجه اگر در فاز طراحی هستیم و در فضا محدودیتی نیست، بسیار بهتر است که به جای ساخت یک مخزن با حجم بالا، آن را به چند مخزن کوچکتر تقسیم کنیم که این ساده ترین و ابتدایی ترین راهبرد در مدیریت ریسک مخازن است.

وی ادامه داد: طبیعی است که جنگیدن با یک حریق ناشی از یک مخزن کوچک ساده تر نسبت به یک مخزن با حجم بالاست، اما گاهی محدودیت فضا، ما را مجبور به ساخت مخزن بزرگ با حجم بالا می کند.

وی با اشاره به این که روشهای متنوع شناسایی مخاطره ها وجود دارد که هرکدام کاربرد ویژه در مکانهای خاص را دارد، گفت: پیشنهاد می شود که در فاز طراحی ابتدایی مخازن هیدروکربنی یا مواد سمی، روش چک لیست استفاده شود زیرا موضوع استاندارد سیستمهای ایمنی در مخازن بسیار جا افتاده است و چک لیستهای بسیاری وجود دارد که المانها و لایه های حفاظت از مخازن را شامل می شوند.

عبدالحمیدزاده یادآور شد: طبیعی است که پس از طراحی مخزن، روشهای پیچیده تر و سیستماتیک تری مورد نیاز است زیرا مخزن یکی از تجهیزات فرآیندی است. درنتیجه روش هزاپ که یک روش سیستماتیک برای شناسایی مخاطرات فرآیندی است بسیار توصیه می شود مانند، دتیکتورهای بیشتر، جانمایی های مفیدتر و ... ولی هزاپ باید با همکاری بخش ایمنی و آتش نشانی و بهره بردار انجام شود تا مشکلی در فعالیت یکی از طرفین به وجود نیاید.

استاد دانشگاه با اشاره به این که سیستمهای حفاظت مخزن بسیار پیچیده و متنوع نیستند، گفت: در فاز ساخت و یا عملیاتی مخزن، یک مدیر ایمنی خوب، می تواند سیستمهای حفاظت را به صورت دوره ای چک کند که بهترین راهش بازدید چشمی و safty review است.

براساس مطالعات انجام شده، دلایل رخداد یک حادثه در مخازن ذخیره از چند مورد تجاوز نمی کند و قابل شمارش است پس این نمودار استخوان ماهی (Fish Bone) که در سر آن حوادث مخازن آمده، می توان عمده حوادثی که با توجه به تجربیات برای مخازن ذخیره رخ می دهد را چک و آنها را کنترل کرد.


کد مطلب: 43198

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcevz8e.jh8xoi9bbj.html

نکونیوز
  http://neconews.com