تجمع اعتراضی در مقابل بانک مرکزی

29 مهر 1397 ساعت 14:20

تصاویر تجمع اعتراضی مقابل بانک مرکزی به حذف ارز دانشجویی در امروز یکشنبه 29 مهر ماه 97 را نشان می دهد.کد مطلب: 108828

آدرس مطلب: http://neconews.com/vglewv8zvjh87v2..9jjbibrw.html

نکونیوز
  http://neconews.com