بازتاب دفاع زنگنه از توتال در روزنامه ها

22 تير 1396 ساعت 7:54


دفاعیات بیژن زنگنه از قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال و پس گرفته شدن طرح سه فوریتی برخی نمایندگان برای توقف قرارداد با توتال، در صفحه اول اغلب روزنامه های امروز بازتاب داشت.


کد مطلب: 88801

آدرس مطلب: http://neconews.com/vglezv8v.jh8v7jrbbw9ij.2.html

نکونیوز
  http://neconews.com