اینفوگرافی

تحریم نفتی ایران، ساده نیست

23 مهر 1396 ساعت 16:57


اینفوگرافی زیر نشان می‌دهد که چه کشورهایی به نفت ایران وابستگی دارند.


کد مطلب: 94012

آدرس مطلب: http://neconews.com/vglf0xd1.w6djyw,ii0gaw.p.html

نکونیوز
  http://neconews.com