نشست توجیهی قرارداد توسعه فاز ۱۱

24 تير 1396 ساعت 19:10


نشست توجیهی قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حضور دکتر غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور مهندسی و توسعه برگزار شد.


کد مطلب: 88947

آدرس مطلب: http://neconews.com/vglfe1dc.w6dcjw,ii0gaw.p.html

نکونیوز
  http://neconews.com