مدل قرارداد مناطق نفت‌خیز جنوب

27 تير 1396 ساعت 14:56

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب از برگزاری نخستین مناقصه در صورت تایید شرکت ملی نفت ایران در قالب مدل قراردادی پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نیمه دوم سال خبر داد.


مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب از برگزاری نخستین مناقصه در صورت تایید شرکت ملی نفت ایران در قالب مدل قراردادی پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نیمه دوم سال خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ بیژن عالی پور، در خصوص پیشرفت تفاهم نامه های مطالعاتی امضا شده در قالب مدل قراردادی پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، گفت: کنسرسیوم پرگس تاکنون توانسته مطالعات خود بر روی میدان کرنج را به پایان برساند و مطالعات این شرکت بر روی میدان شادگان نیز پیشرفت قابل قبولی داشته است. شرکت های دیگری که در گذشته تفاهم نامه مطالعاتی با آن ها امضا شده بود، در حال مطالعه این میادین هستند و برخی پیشرفت قابل قبولی داشته اند؛ البته مهلت مطالعاتی برخی از این شرکت ها تمدید شده است. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب با اشاره به تمایل شرکت نفتی زاروبژنفت روسیه برای امضای تفاهم نامه با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، گفت: به دلیل تمایل این شرکت برای فعالیت بر روی میادین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، تفاهم نامه مطالعاتی میادین شادگان و رگ سفید با این شرکت امضا شد؛ اما زاروبژنفت متعهد شده است که مطالعات بر روی دو میدان مورد تفاهم به نحوی انجام شود که حداکثر ظرف ٤ ماه آینده طرح و مطالعه میدان شادگان به اتمام برسد. عالی پور افزود: به دلیل درهم تنیده بودن تاسیسات سطح الارضی دو میدان کرنج و پارسی، احتمالا طرح های توسعه ای این دومیدان در یک قرارداد امضا خواهد شد. وی در خصوص همکاری شرکت های ایرانی و خارجی در قالب شریک برای توسعه این میادین، تصریح کرد: برای توسعه هر چهار میدان شادگان، رگ سفید، کرنج و پارسی هم با شرکت های داخلی و هم با شرکت های خارجی تفاهم نامه مطالعاتی امضا شده است. پس از ارائه طرح های توسعه ای توسط این شرکت ها و بررسی این طرح ها توسط شرکت ملی نفت ایران، ممکن است قرارداد توسعه هر میدان با کنسرسیومی از شرکت های ایرانی و خارجی امضا شود.


کد مطلب: 89183

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcipzav.t1a3v2bcct.html

نکونیوز
  http://neconews.com