اتهامات امريكايي‌ها از نظر بين‌المللي مبنايي ندارد

26 آذر 1397 ساعت 18:55

معاون حقوقي وزير خارجه با بيان اينكه اتهامات امريكايي‌ها مبنايي ندارد گفت: امريكايي‌ها طي چند دهه گذشته نشان داده‌اند كه به هيچ كدام از مقررات بين‌المللي پايبند نيستند.


غلامحسين دهقاني در مورد صدور حكم در دادگاه امريكا مبني بر مسدود كردن اموال ايران گفت: امريكايي‌ها طي چند دهه گذشته به خصوص دهه اخير نشان دادند كه به هيچ كدام ازمقررات بين‌المللي پايبند نيستند و دولت جديدي هم كه در امريكا بر سر كار است بطور كلي همه اصول و مقررات را زير پا گذاشته و اقداماتي هم كه در ارتباط با اتهام زني به ايران انجام دادند را تشديد كردند. او خاطرنشان كرد: مركز حقوقي رياست‌جمهوري و ساير نهادها اين موضوعات را پيگيري كرده و اقدامات را انجام داده و مي‌خواهند كه استنادات را ارايه دهند و بطور نمونه ديديم كه براي خروج امريكا از برجام و نقض پيمان مودت هم قرار موقت صادر شده و راه‌هاي مختلف را بررسي مي‌كنيم. اين اتهامات مبنايي ندارد . معاون حقوقي وزارت خارجه در مورد ديپورت اتباع ايراني از گرجستان هم اظهار كرد: ‌اين موضوع در حوزه بحث كنسولي است و با كشورهايي كه اين اقدامات را تا الان انجام داده‌اند و مراجعاتي كه صورت مي‌گيرد همكاران ما پيگيري مي‌كنند اما بايد بدانيم كه هميشه براي طرح ادعاي حقوقي بايد مستندات قوي داشت.


کد مطلب: 108921

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcirvazzt1au32.cbct.html

نکونیوز
  http://neconews.com