نکونیوز - پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد - آخرين عناوين :: rss_full_edition http://neconews.com/ Sun, 22 Sep 2019 12:07:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://neconews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد http://neconews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه تحلیلی خبری نفت ، انرژی و اقتصاد آزاد است. Sun, 22 Sep 2019 12:07:48 GMT 60 ابهام اساسنامه شرکت ملی گاز درباره شفافیت دارایی‌ و حقوق مدیران http://neconews.com/vdcba9b8wrhbg5p.uiur.html به گزارش نکونیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات نهادی این روزهای صنعت نفت ایران، تدیون اساسنامه جدید شرکت ملی گاز است. این اساسنامه در ابعاد مختلف موافقان و منتقدانی دارد و بحث در لایه‌های مختلف کارشناسی درباره آن در جریان است. بحثی که ابعادی از آن گاهی به رسانه‌ها هم کشیده می‌شود. یکی از ابعاد کمتر بحث شده این اساسنامه، ابهامات مربوط به چارچوب حقوقی آن است. و یکی از این ابهامات به بندهای مربوط به شفافیت دارایی و حقوق مدیران این شرکت باز می‌گردد. فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی به ابعاد این ابهام پرداخته است.مقدمهاساسنامه فعلی شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد که به جهت مغایرت آن با تعدادی از اصول قانون اساسی، قانون نفت مصوب ۱۳۹۰، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ و با عنایت به نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان در خصوص اساسنامه فعلی این شرکت، تدوین و تصویب اساسنامه جدید امری لازم و ضروری تلقی شده است.در مقدمه طرح این اساسنامه آمده است که سعی شده مواد آن در راستای شفافیت روابط مالی شرکت ملی گاز ایران با دولت، نظارت‌پذیری و اعمال نظارت مؤثر توسط نهادهای ذی‌ربط، تقویت صنعت گاز کشور در اقتصاد ملی، ایجاد تناسب با روابط تجاری و حقوق بین‌الملل انرژی و گازپایه، انطباق مواد و مفاد مندرج در اساسنامه با قوانین و اسناد بالادستی در کشور، به استناد بند (۱۸) ماده ۱ قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ۱۳۹۱ تنظیم شود.بااین‌وجود این طرح اساسنامه نسبت به «شفافیت دارایی» و «شفافیت حقوق» مدیران آن با ابهام مواجه می‌باشد که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.۱. ابهام نسبت به شفافیت دارایی مدیران۱. ۱. در طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایرانبه‌موجب ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴: «مقامات و مسئولان زیر موظف‌اند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند: ...بند ۲۱ - نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت‌مدیره، هیئت‌امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.»روند تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ به طول کشید و روند اجرای آن نیز تا سال ۱۳۹۸ به جهت عدم ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن به درازا کشیده شد. به‌موجب تبصره (۱) ماده ۸۵ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران: «شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا است: الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقررشده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸. ۷. ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که شمول قانون یا مقرره بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام است؛ ب) مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده‌ شده است.»بدین ترتیب شرکت ملی گاز ایران از مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی خارج می‌شود؛ مگر آنکه به نام شرکت ملی گاز ایران یا به شمول مقرره به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸. ۷. ۱۳۸۶ تصریح شده باشد. نتیجه آنکه مدیران شرکت ملی گاز ایران به جهت نقص بند (۲۱) ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴ در عدم تصریح به نام شرکت ملی گاز ایران یا عدم تصریح به شمول آن به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸. ۷. ۱۳۸۶ از الزامات آن خارج می‌گردند.آنچه باقی می‌ماند شفافیت ضعیف و درون شرکتی دارایی مدیران نزد رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) این شرکت است. به‌موجب ماده ۴۶ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران: «اعضای هیئت‌مدیره پیش از انتصاب و پس از ترک مسؤولیت، باید اظهارنامه‌ای مبنی بر فهرست دارایی‌شان ارائه کنند که در شرکت ثبت و ضبط می‌شود و نسخه‌ای از آن برای رئیس مجمع عمومی ارسال می‌گردد. اظهارنامه موضوع حکم این ماده به‌صورت خیلی محرمانه نگهداری خواهد شد.» به‌موجب ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱: «وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت است.»۱. ۲. در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایرانمفاد تبصره (۱) ماده ۸۵ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران عیناً در تبصره (۱) ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ نیز مقرر شده است: «شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا است: الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقررشده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی است که شمول قانون یا مقرره بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام است؛ ب) مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده‌ شده است.»همچنین مفاد ماده ۴۶ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز عیناً در ماده ۴۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵ آورده شده است: «اعضای هیئت‌مدیره پیش از انتصاب و پس از ترک مسؤولیت، باید اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان دارایی‌شان ارائه کنند که در شرکت ثبت و ضبط می‌شود و نسخه‌ای از آن برای رئیس مجمع عمومی ارسال می‌گردد. اظهارنامه موضوع حکم این ماده به‌صورت خیلی محرمانه نگهداری خواهد شد.» نتیجه آنکه مدیران شرکت ملی نفت ایران نیز به جهت نقص بند (۲۱) ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴ در عدم تصریح به نام شرکت ملی نفت ایران یا عدم تصریح به شمول آن به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸. ۷. ۱۳۸۶ از الزامات آن خارج می‌گردند. در اینجا نیز آنچه باقی‌مانده است شفافیت ضعیف و درون شرکتی دارایی مدیران نزد رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) این شرکت است.۲. ابهام نسبت به شفافیت حقوق مدیرانبه‌موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به شرح مقرر فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.مهلت اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، پایان سال ۱۳۹۶ بوده اما تاکنون، این امر کماکان اجرایی نشده­ و هیچ نهادی به طور جدی پاسخگو این موضوع نیست.هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مقرره‌ای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده ۲۹؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکت‌ها به چه صورت خواهد بود.نتیجهطرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در بسیاری از موارد مشابه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد؛ و همین شباهت خیلی زیاد موجد طرح ایرادات مشترک از هر دوتای آن‌ها می‌شود. در رابطه با ایرادات موضوع این نوشتار:(۱) به‌موجب تبصره (۱) ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و تبصره (۱) ماده ۸۵ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران هر دو شرکت از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنا هستند؛ مگر آن‌که در قوانین و مقررات به نام آن‌ها تصریح گردیده یا مقرر شده باشد آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸. ۷. ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می‌باشد.مدیران شرکت ملی نفت ایران هم‌اکنون به جهت نقص بند (۲۱) ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران ج.ا.ا. مصوب ۱۳۹۴ در عدم تصریح به نام‌های شرکت ملی نفت ایران یا عدم تصریح به شمول این قانون به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸. ۷. ۱۳۸۶ از الزامات مقرر در این قانون خارج هستند. مدیران شرکت ملی گاز ایران نیز در صورت تصویب این طرح به جهت همین نقص این بند از الزامات مقرر در این قانون خارج می‌گردند.بنابراین همان‌طور که قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خود از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می‌برد و در ماده ۴۵ خود صرفاً به اعطای اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان دارایی‌شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است؛ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می‌برد و در ماده ۴۶ خود صرفاً به اعطای اظهارنامه‌ای مبنی بر فهرست دارایی‌شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است.(۲) هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مقرره‌ای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده ۲۹؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکت‌ها به چه صورت خواهد بود.لذا لحاظ مراتب لازم جهت «شفافیت دارایی مدیران» منطبق با قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ج.ا.ا. و «شفافیت حقوق مدیران» مستقل از مدت اعتبار ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و اصلاح این دو مورد در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ضروری می‌نماید. ]]> نفت و گاز Sun, 22 Sep 2019 08:33:57 GMT http://neconews.com/vdcba9b8wrhbg5p.uiur.html نبود زیرساخت‌های بین‌المللی بورس نفت را فلج می‌کند http://neconews.com/vdcayon6049nwu1.k5k4.html به گزارش نکو به نقل از خبرگزاری فارس؛ راه‌اندازی بورس نفت یکی از تکالیف قانونی برنامه سوم توسعه‌ی کشور است که پس از مدت‌ها فراموشی، در سالهای ۹۰ و ۹۳ دو بار موردتوجه قرار گرفت و هر بار به دلایلی با شکست مواجه شد. اتفاقی که در شکل‌گیری آن، کم میلی فروشنده نقش پررنگ‌تری نسبت به نبود خریدار بازی می‌کرد؛ اما حکایت بورس نفت به همین‌جا ختم نشد و آبان ۹۷ با شروع دور جدید تحریم‌های نفتی، چشم امید همه به فروش نفت در یک بازار جدید نفتی دوخته شد. هرچند پس از گذشت زمان، عرضه‌های مستمر و منظم وزارت نفت در بورس انرژی نظم خاصی به کار بخشید، اما نبود زیرساخت‌های مالی و بسترهای مناسب برای فروش این محصول، مشکلات زیادی را در سطح بین‌الملل رقم‌زده است. مشکلاتی که حل آن به رویکرد فعالانه‌ی مسئولین سازمان بورس و در رأس همه‌ی آنان شاپور محمدی رئیس این سازمان و سید علی حسینی رئیس بورس انرژی گره‌خورده و همت آنان را می‌طلبد. چراکه رفتار کنونی سازمان بورس در زمینه‌ی فروش نفت با کالاهایی مثل زعفران و گندم برابری می‌کند. درحالی‌که جنس و ابعاد فروش نفت با دیگر کالاها اصلاً قابل‌مقایسه نیست. در گزارش زیر به برخی از ضعف‌های موجود در ساختار فعلی بورس اشاره ‌شده است: *جای خالی اطلاعیه عرضه نفت به زبان‌های بین‌المللی هرچند عرضه‌ی نفت به‌عنوان یک کالای بین‌المللی در بورس یک حرکت ارزشمند و روبه‌جلو برای بورس ایران محسوب می‌شود؛ اما زیرساخت‌ها و پلتفرم موجود در بورس متناسب با این کالا، تغییری نداشته و بروز نشده است. مثلاً نسخه‌ی انگلیسی سایت بورس انرژی ضعیف است و قبل از عرضه‌های هفتگی نفت، اطلاعیه‌ عرضه‌ی در آن دیده نمی‌شود. در واقع بورس انرژی از بستر سایت خود برای تبلیغ تجارت نفت بهره نمی‌برد؛ به این ترتیب شرکت‌های خارجی نمی‌توانند از بستر بورس انرژی از جزییات فرآیند عرضه نفت در بورس مطلع شوند. بنابراین تقویت نسخه‌ انگلیسی و حتی دیگر زبان‌ها در سایت بورس انرژی برای تبلیغ بین‌المللی فروش نفت ضروری به نظر می‌رسد. *وجود دفاتر کارگزاری‌ها در خارج از ایرانیکی دیگر از گلوگاه‌های مهم برای فروش نفت در بورس ایران، نبود دفاتر کارگزاری‌ها در خارج کشور است که جای خالی آن در زنجیره‌ فروش نفت به‌شدت احساس می‌شود. برای درک موضوع، کافی است یک تاجر آفریقایی را تصور کنید که قصد خرید نفت از بورس ایران را دارد. برای این مهم و مبتنی بر شرایط فعلی، در وهله‌ی اول باید به ایران سفرکرده و به دفتر کارگزاری‌های بورس مراجعه کند، کد بورسی بگیرد و باراهنمایی کارگزاری‌ها، از جزییات فرآیند خرید نفت از بورس مطلع شود. با وجود مسیر خرید آسان در بازارهای نفتی دنیا و همچنین حساسیت‌های فعلی نسبت به ایران، طبیعتاً خیلی از تجار حاضر نیستند ریسک سفر به ایران را بپذیرند. درحالی‌که این امکان باید وجود داشته باشد تا تجار خارجی به‌جای حضور فیزیکی در ایران، از راه دور این مسیر را طی کنند؛ یعنی با خیال راحت به دفاتر کارگزاری‌های بورس در خارج ایران مراجعه کرده و در قالب‌های بین‌المللی فعالیت بورسی خود را دنبال کنند.*شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس، حساب ارزی ندارددر کنار موارد ذکرشده، اقدامی آسان و کاربردی برای تسهیل امور بورس نفت، باز کردن یک حساب ارزی برای شرکت سپرده گزاری مرکزی است. در حال حاضر امکان تسویه وجوه فروش نفت از خارج کشور تنها از طریق حساب‌های تراستی شرکت نفت وجود دارد که استفاده از این روش هم برای مشتری و هم برای شرکت نفت ریسک به همراه دارد. چراکه از طرفی مشتری ترجیح می‌دهد باوجود تحریم‌های حاضر تا جای ممکن به شرکت نفت نزدیک نشود و از طرفی امکان لو رفتن حساب‌های شرکت نفت و بلوکه شدن پول‌ها در آن بسیار بالاست. لذا در این میان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) می‌تواند به‌عنوان طرف سوم پای‌کار بیاید. با راه انداختن حساب ارزی مشکل واریز پیش‌پرداخت‌ها و تسویه‌ی کل محموله را حل کرده و انتقال پول را آسان کند. در مجموع، شاید فروش نفت در بورس انرژی ایران با شرایط فعلی با بورس‌های نفتی دنیا و کارکردهای اقتصادی و استراتژیک شناخته‌شده‌ی آن فاصله‌ی زیادی دارد، اما رفع گام‌به‌گام مشکلات و موانع موجود این فاصله را کوتاه می‌کند. هموار کردن مسیر خرید نفت از بورس ایران برای تجار خارجی از شروط اولیه‌ی تجارت طلای سیاه در سطح بین‌المللی است. تجارتی که می‌تواند در صورت تلاش سازمان بورس در رفع موانع مربوطه، جایگاه واقعی خود را در منطقه پیدا کند. ]]> نفت و گاز Sun, 22 Sep 2019 08:02:28 GMT http://neconews.com/vdcayon6049nwu1.k5k4.html ایران به دانش نسل جدید تعمیرات خطوط لوله گاز دست یافت http://neconews.com/vdcjxhevmuqey8z.fsfu.html به گزارش نکونیوز به نقل از خبرگزاری فارس سعید توکلی با بیان اینکه در راستای پیاده‌سازی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، ایران به یک دانش فنی و بومی در شبکه انتقال گاز کشور دست یافت، گفت: بر این اساس، برای نخستین بار، دانش فنی تعمیرات خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز با استفاده از فن‌آوری کامپوزیت با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، بومی شده است.مدیرعامل شرکت انتقال گاز با اعلام اینکه برنامه سازی برای دستیابی به این موفقیت بومی در شرایط اعمال تحریم‌های غیرقانونی از دوسال قبل در صنعت انتقال گاز کشور آغاز شده بود، تصریح کرد: تعمیرات خطوط لوله فشارقوی گاز با استفاده از فن‌آوری کامپوزیت پیش از این در انحصار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بوده است.وی با یادآوری اینکه شرکت‌های خارجی صاحب دانش و حتی نمایندگی آنها حاضر به ارائه این دانش جدید و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با آن در شرایط تحریم‌های ظالمانه به شرکت انتقال گاز ایران نبودند، اظهار کرد: با این وجود، از دو سال قبل با تدوین یک برنامه جامع و یکپارچه برنامه‌ریزی و هدف گذاری برای دستیابی به این دانش فنی در دستور کار قرار گرفت.این مقام مسئول با اشاره به تدوین یک برنامه هشت مرحله ای برای دستیابی به دانش تعمیرات خطوط لوله گاز با استفاده از فن‌آوری کامپوزیت توسط شرکت‌های دانش بنیان داخلی، بیان کرد: به منظور دستیابی به انجام تعمیرات بدون تخلیه خط لوله و جلوگیری از هدر رفت گاز، افزایش پایداری انتقال گاز، شرکت انتقال گاز ایران این برنامه هشت مرحله‌ای را کلید زد.توکلی با اعلام اینکه در مرحله اول بررسی خواص مکانیکی و شیمیایی مواد کامپوزیتی مورد استفاده در تعمیرات خطوط لوله گاز انجام شد، تاکید کرد: در مرحله دوم بررسی تولید کنندگان و بازار داخلی مواد کامپوزیتی و سپس در گام سوم، طراحی و شبیه‌سازی نمونه محدود تعمیر کامپوزیتی انجام شد.مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ادامه طراحی و اجرای تست‌های میدانی بر اساس استاندارد ایزو ۲۴۸۱۷ مرحله چهارم اجرای این پروژه پژوهشی عنوان کرد و افزود: در مرحله پنجم بازرسی از تعمیرات انجام شده در خطوط لوله گاز و در گام ششم برگزاری دوره‌های آموزشی و سپس تدوین دستورالعمل ارزیابی صلاحیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تعمیرات کامپوزیتی بر مبنای استاندارد ایزو ۲۴۸۱۷ در دستور کار قرار گرفت.وی مرحله هشتم و نهایی اجرای این پروژه مهم و استراتژیک را ارزیابی شرکت‌های داخلی و خارجی متقاضی ارائه خدمات عنوان کرد و گفت: در نهایت سه شرکت دانش بنیان داخلی موفق به گذراندن فرآیند تست با مشخصات فنی تست هیدروستاتیک چهارساعته با فشار حدود یک هزار و ۴۵۰ پی.اس.آی بر روی خط لوله ای با ویژگی خاص فنی شدند.توکلی با اعلام اینکه این تست هم برای نخستین بار در سطح شبکه انتقال گاز کشور انجام شد، بیان کرد: در نهایت با انجام موفقیت آمیز تست، دانش استفاده از فن‌آوری کامپوزیت برای تعمیرات خطوط با فشارقوی گاز در کشور بومی شد و صنعت انتقال گاز ایران در شرایط تحریم‌های غیرقانونی به یک خوداتکایی جدید دست یافت.مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با یادآوری اینکه دستیابی به دانش جدید علاوه بر شکسته شدن انحصار شرکت‌های بین‌المللی منجر به صرفه‌جویی قابل توجه ارزی و استفاده از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی خواهد شد، خاطرنشان کرد: اجرای نسل جدید تعمیرات خطوط لوله قطعا زمینه‌ساز پایداری بیشتر شبکه انتقال گاز کشور خواهد شد.با وجود اعمال تحریم‌های ظالمانه، در چندین نوبت دانش تکنولوژی‌های متعددی در سطح شبکه انتقال گاز با استفاده از توان شرکت‌های سازنده و دانش‌بنیان داخلی بومی شده به طوری‌که باید از بومی شدن فرآیند تعمیرات خاص توربین و توربوکمپرسورهای «زیمنس» و «مان» آلمان، طراحی و ساخت پنل و کارت‌های کنترلی سیستم وایبرشن تاسیسات تقویت فشار گاز، ساخت دستگاه نوارپیچ اتوماتیک خطوط لوله ۵۶ اینچ و ... به‌عنوان بخشی از دستاوردهای عملیاتی و پژوهشی در این حوزه نام برد. ]]> نفت و گاز Sat, 21 Sep 2019 09:13:01 GMT http://neconews.com/vdcjxhevmuqey8z.fsfu.html گرمی بازار طلای سیاه با پرواز پهبادها http://neconews.com/vdci53azwt1aur2.cbct.html به گزارش نکونیوز به نقل از ایرنا هفته گذشته بازار نفت کار خود را با شوک حمله به تاسیسات نفت عربستان و خروج ۵ درصد از تولید نفت جهان از بازار آغاز کرد. این اتفاق آنقدر مهم به نظر می‌رسید که برخی کارشناسان صحبت از نفت ۱۰۰ دلاری می‌کردند اما با شروع معاملات در روز یکشنبه، ‌قیمت‌ها تنها تا ۷۰ دلار در هر بشکه بالا آمد تا ثابت شود بازار نفت آمادگی بازگشت به قیمت‌های سه رقمی را ندارد. با این حال به نظر می‌رسد با وجود حمایت آمریکا به واسطه ذخایر استراتژیک خود، اگر عربستان نتواند با سرعت تولید نفت خود را بازیابی کند،‌ این بازار واکنش نشان خواهد داد. در این بین با وجود عامل تقویت‌کننده قوی در بازار طلای سیاه،‌ ما ادامه جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین آنچنان قدرتمند است که از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرده و مانع افزایش قیمت‌ها شده است.در مجموع اما پهبادها توانستند قیمت هفتگی نفت برنت را حدود ۵ درصد افزایش دهند تا از ۶۰ دلار و ۲۲ سنت در آغاز هفته به ۶۳ دلار و ۲۰ سنت در روز جمعه برسد.نفت شاخص آمریکا نیز رشدی ۶ درصدی را به خود اختصاص داد و از ۵۴ دلار و ۸۵ سنت تا ۵۸ دلار و ۹ سنت بالا رفت.به نظر می‌رسد با فروکش‌کردن هیجان حمله به تاسیسات آرامکو،‌ حالا بازار به دنبال رسیدن به نقطه تعادل قیمتی است البته مسئله این است که آیا عربستان می‌تواند بازار را قانع کند که میدان‌های نفتی خودش را امن نگه دارد.همین امر سبب شده تا همچنان اخبار ضد و نقیض از احتمال ادامه تنش‌ در منطقه، بازار نفت را داغ و پرحرارت کند. ]]> نفت و گاز Sat, 21 Sep 2019 08:19:26 GMT http://neconews.com/vdci53azwt1aur2.cbct.html بررسی اقدام‌های اقتصاد مقاومتی شرکت ملی نفت ایران در اهواز http://neconews.com/vdchkwnzk23nvid.tft2.html به گزارش نکونیوز به نقل از خبرنگار شانا، بیژن زنگنه در سفر به اهواز، افزون بر بررسی برنامه‌ها و اقدام‌های انجام شده صنعت نفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی‌، گزارش شرکت ملی نفت ایران درباره بازسازی مناطق سیل‌زده را هم بررسی کرد.بازسازی مدارس مناطق سیل‌زده در خوزستان، تامین میلگرد مورد نیاز برای بازسازی منازل آسیب‌دیده و همچنین تهیه اقلام و مایحتاج ضروری برای زندگی آسیب‌دیدگان از سیل خوزستان از برنامه‌های وزارت نفت برای مشارکت در بازسازی مناطق سیل‌زده است.در این سفر مدیران شرکت ملی نفت گزارشی از آخرین اقدام‌های انجام‌شده برای توسعه و برداشت از میدان‌های مشترک و نگهداشت و افزایش تولید ارائه کردند. به گزارش شانا، وزیر نفت درباره اقدام‌های وزارت نفت در بازسازی و نوسازی مدارس سیل‌زده استان خوزستان گفته بود: براساس تصمیم‌های گرفته شده با وزارت کشور، استانداری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و دیگر نهادهای مربوطه، شرکت ملی نفت ایران مسئولیت تامین منابع بازسازی همه مدارس و خانه‌های بهداشت روستاهای سیل‌زده مناطق نفت‌خیز را که عمدتا در غرب کارون و بخشی در اطراف اهواز هستند به‌عهده گرفت.زنگنه تصریح کرده بود: عملیات بازسازی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود، همچنین در بخش مسکن، مجموعه نفت، بخش نخست کار را که تامین فولاد است، برای منازل تخریب شده روستاهای سیل‌زده مناطق نفت‌خیز عهده‌دار شده و افزون بر آن لوازم خانگی از جمله یخچال، فرش، گاز و.. را نیز تامین خواهیم کرد و این موارد اکنون در جریان است.شرکت ملی نفت ایران در تعمیر و ترمیم اساسی بیش از ۲ هزار منزل مسکونی آسیب‌دیده از سیل در ۱۵۰ روستای استان خوزستان نیز مشارکت دارد و با برنامه‌ریزی مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز، افزایش استاندارد منازل بازسازی شده در دستور کار است.شرکت ملی نفت ایران همچنین احداث و بازسازی ۱۰۹ مدرسه را در ۱۳ شهرستان استان خوزستان در دست اقدام دارد که پیشرفت آن به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، همچنین پروژه بازسازی ۱۰۷ مرکز درمانی و بهداشتی این استان از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت در حال اجراست.در همین حال، بابک دارابی، مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز با بیان اینکه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای احداث و نوسازی ۱۰۹ مدرسه اختصاص داده شده است، اعلام کرده بود: اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان برای بازسازی ۲ هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی در ۱۵۰ روستا و ۱۰۷ پروژه با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان برای بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی درنظر گرفته شده است.به گزارش شانا، نشست هماهنگی بازسازی و جبران خسارت شهرها و روستاهای نفت‌خیز آسیب‌دیده از سیل استان خوزستان به منظور ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و انسجام دستگاه‌ها در مسیر استفاده بهینه از منابع روز ۱۲ شهریورماه تشکیل شد تا ضمن بررسی پیشرفت پروژه‌های تعریف‌شده، پیشنهادها و دیدگاه‌های فرمانداران شهرستان‌ها نیز درباره پروژه‌ها مطرح و بررسی شود.در این نشست، مدیران ارشد و نمایندگان استانداری، فرمانداری شهرهای آسیب‌دیده از سیل، بنیاد مسکن، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی آبادان و ... در استان خوزستان، از حمایت‌های وزارت نفت در بازسازی خسارت‌های ناشی از سیل امسال در این استان قدردانی کردند. ]]> نفت و گاز Sat, 21 Sep 2019 07:24:47 GMT http://neconews.com/vdchkwnzk23nvid.tft2.html آزادسازی ذخایر نفت کمکی به بازار نمی‌کند http://neconews.com/vdcgty9qwak9zx4.rpra.html به گزارش نکونیوز به نقل از خبرگزاری مهر فریدون برکشلی، رییس دفتر مطالعات انرژی وین در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه «اقدام ترامپ در آزاد سازی ذخایر نفت این کشور جهت کنترل افزایش قیمت ناشی از حمله پهبادی به تاسیسات نفتی عربستان، تا چه اندازه در مهار قیمت ها موثر خواهد بود»، گفت: امریکا ذخایر استراتژیک یا SPR برای مصرف ۱۲۰ روز خود در اختیار دارد. ایجاد این ذخایر استراتژیک به سال ۱۹۷۳ میلادی بر می گردد که کشورهای عربی، عرضه نفت به امریکا، انگلیس و هلند را تحریم کردند.وی با اشاره به اینکه ذخایر استراتژیک نفتی هر کشور معنا و اهداف خود را دارد و آزادسازی یا عدم آزادسازی آن با هدف ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و تنظیم قیمت در بازار جهانی نفت نیست، ادامه داد: البته ترامپ در ماه های اخیر در چند نوبت گفته که ذخایر استراتژیک دیگر موضوعیتی ندارد و چون امریکا در تولید نفت خودکفا شده باید SPR را به فروش برسانند. بخش اعظم ذخایر استراتژیک آمریکا با نفت سعودی پر شده و اگر آمریکا بخشی از SPR را آزاد کند همان نفت سعودی روانه بازار می شود؛ اما در عین حال دیپلماسی ذخیره سازی تغییرات مهمی به خود می بیند. کارشناس بین المللی نفت توضیح داد: در اینجا توجه به یک نکته مهم لازم است. آزاد سازی ذخایر استراتژیک الزاما به مفهوم افزایش عرضه و در نتیجه ثبات بازار جهانی نفت نیست. از آنجا که این ذخایر برای شرایط بحرانی طراحی شده است، آزاد سازی آن به معنای دامن زدن به فضای بحران و التهاب بازار است. ضمن اینکه عرضه فیزیکی نفت افزایش پیدا می کند اما بازار را با شرایط بحران و جو روانی ناشی از شرایط نا متعارف روبرو می سازد.وی گفت: در دهه ۲۰۰۰ هنگامی که بیل کلینتون، رییس جمهوری وقت آمریکا قصد حمله به بوسنی و یوگسلاوی سابق را داشت، تصمیم داشت دستور آزاد سازی ذخایر استراتژیک را صادر کند ولی نهایتا از اتخاذ این تصمیم خودداری کرد.برکشلی تصریح کرد: بازار جهانی علایم نگران کننده ای دریافت کرده است. از دست رفتن نزدیک به نیمی از تولید و صادرات شرکت نفتی ارامکو، بسیار جدی است. بازار حساس و نگران است. البته هنوز بازار در شرایط صبر و انتظار قرار دارد و واکنش‌های جدی زمانی شکل خواهد گرفت که اطلاعات و گزارشات کامل‌تری ارایه شود.رییس دفتر مطالعات انرژی وین با بیان اینکه شرکت آرامکو برخلاف رویه متداول خود هنوز بیانیه رسمی درباره رخدادهای اخیر منتشر نکرده و اطلاعات عموما از منابع ثانویه است، افزود: آرامکو در آستانه عرضه بخشی از سهام خود در بورس های بین المللی قرار دارد و حتی بانک های کارگزار خود برای عرضه سهام را هم معرفی کرده بود. بنابراین اکنون مقامات سعودی، آرامکو و بازار جهانی چشم انتظار دور نمای این بحران هستند. مدیرعامل جدید آرامکو و وزیرنفت تازه، پیش از حملات پهبادی به تاسیسات این شرکت، ارزش اسمی آرامکو را از ۲ تریلیون دلار به ۳ تریلیون دلار افزایش داده بودند.وی گفت: واکنش کنونی بازار نفت هیجان زده است. شاید با توجه به باز بودن بازارهای نیویورک و شیکاگو، اطلاعات دقیق تری در دست باشند که بتوان بر پایه آن میزان جهش قیمت ناشی از کمبود فیزیکی و افزایش قیمت ناشی از فضای روانی بازار جهانی و ابعاد ژئوپلیتیک را ارزیابی کرد. با در نظر گرفتن شرایط موجود و اطلاعات کنونی، بورس های اروپایی با ۱۲ تا ۱۷ درصد افزایش قیمت، معاملات خود را پیش بردند. این در حالی است که سعودی ها با احتیاط در مورد وقایع شنبه اظهار نظر کرده اند.بر اساس گفته های برکشلی با اطلاعات کنونی نباید انتظار افزایش پایدار قیمت را داشت. البته شاید آمریکا ناچار شود تحریم های نفتی ایران را کاهش دهد تا ایران سریعا از ذخایر موجود خود به کمک بازار بیاید. ]]> نفت و گاز Wed, 18 Sep 2019 07:55:52 GMT http://neconews.com/vdcgty9qwak9zx4.rpra.html «تامین مالی طرح‌های پالایشی سیراف» با حضور همتی و زنگنه بررسی شد http://neconews.com/vdcfj1dy0w6dx0a.igiw.html به گزارش نکونیوز  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این نشست رئیس کل این بانک با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید بر ضرورت توجه بیشتر نظام بانکی به رونق تولید و مشارکت در طرح‌های مولد کشور خصوصاً در صنعت نفت برای جلوگیری از خام فروشی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.همتی ابراز امیدواری کرد تا به منظور انجام این پروژه‌ها، تصمیمات قطعی، طی روزهای آتی و با مشارکت بانک‌های متقاضی و صندوق توسعه ملی اتخاذ خواهد شد.همچنین در این نشست وزیر نفت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای پیگیری این موضوع، درخصوص ویژگی‌های طرح‌های مورد اشاره عنوان کرد: کاری که هم‌اکنون این وزارتخانه در حال پیگیری است، بحث مربوط به طرح‌های پالایشی سیراف است. این پروژه با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز نیازمند حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است که ۶۵ درصد از هزینه‌های مورد نیاز طرح‌ها به صورت ارزی خواهد بود. تکمیل این پروژه‌ها حدود ۳ سال به طول می‌انجامد و زمان شروع بهره‌برداری آن در صورت تامین به موقع ارز و ریال نیمه دوم سال ۱۴۰۱برآورد شده است. ]]> نفت و گاز Wed, 18 Sep 2019 07:31:54 GMT http://neconews.com/vdcfj1dy0w6dx0a.igiw.html تقاضایی از سوی عربستان برای خرید بنزین ایران ثبت نشده/ احتمال خرید نیابتی هم ضعیف است http://neconews.com/vdceeo8zzjh87wi.b9bj.html به گزارش نکونیوز به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در اوایل هفته جاری حمله پهپادی یمن به شرکت نفت آرامکو موجب شد تا تولید نفت عربستان به نصف کاهش یابد و این موضع موجب شد تا رسانه های انگلیسی از جمله رویترز به نقل از یک مقام آگاه در وزارت انرژی عربستان اعلام کند که این کشور که روزی صادرکننده گازوئیل بود به صورت فوری درخواست واردات گازوئیل کم گوگرد را داده است.این موضوع موجب شد تا گمانه زنی ها در خصوص واردات بنزین از سوی عربستان نیز در رسانه های داخلی مطرح شود به طوریکه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی صبح امروز رسما مدعی شد عربستان در تولید بنزین نیز دچار مشکل شده است و به همین دلیل دست نیاز به سمت ایران دراز کرده است تا بتواند بنزین مورد نیاز خود را از ایران وارد کند.برای پیگیری این موضوع با یک منبع آگاه در امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفت‌وگو کردیم که وی این ادعا را رد کرد و گفت: ایران بنزین صادراتی خود را براساس دستور العمل وزیر نفت فقط از طریق بورس انرژی می فروشد و در این زمینه به غیر از بورس انرژی بنزین به شکل دیگری برای صادرات فروخته نمی شود.این منبع آگاه تصریح کرد: نگاهی به مقاصد صادرات بنزین از طریق بورس که به عراق و افغانستان بوده است نیز نشان می دهد احتمال فروش بنزین ایران به صورت نیابتی به عربستان نیز بسیار بعید است؛ مگر آنکه مقاصد جدید صادراتی در هفته‌های آتی وجود داشت باشد که این مقاصد ارتباط نزدیک تری با عربستان داشته باشند اما به هر حال اکنون بنزین ایران به صورت نیابتی نیز به عربستان صادر نمی‌شود.وی در پایان تصریح کرد: شرایط بورس انرژی ایران به گونه ای است که اگر عربستانی ها تقاضای خرید بنزین داشته باشند، تقاضای آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرد؛ ما براساس فقط قانون نمی توانیم به رژیم صهیونیستی محموله های نفتی و یا نفت خام بفروشیم و هر کشور دیگری که بنزین بخواهد می تواند تقاضای خود را در بورس انرژی ایران ثبت کند. ]]> نفت و گاز Tue, 17 Sep 2019 13:00:05 GMT http://neconews.com/vdceeo8zzjh87wi.b9bj.html بهره‌مندی از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی برای حمایت از ساخت داخل http://neconews.com/vdcdon0fzyt0zx6.2a2y.html به گزارش نکونیوز به نقل از  شانا ، احمد محمدی، در نشست مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب با جهاد دانشگاهی که با هدف بررسی وضع پروژه‌های مرتبط با توسعه دانش فنی و ساخت تجهیزات مورد نیاز مناطق نفت‌خیز جنوب برگزار شد، گفت: باید ایده حمایت از ساخت داخل را در عمل اجرا کنیم و با ظرفیت‌هایی که در جهاد دانشگاهی وجود دارد، قطعا به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.وی افزود: کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز با ارائه تجربیات و دانش خود از وضع چاه‌ها، مخازن و فرآیند تولید نفت و گاز به موسسه‌های دانش‌بنیان، می‌توانند در خلق فناوری در داخل کشور نقش‌آفرینی کنند.شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تدوین برنامه زمان‌بندی به‌منظور شتاب در اجرای پروژه‌های پژوهشی را مورد تاکید قرار داد و افزود: فعالیت‌های پژوهشی باید به ساخت قطعات و تجهیزات و توسعه فناوری‌های قابل کاربرد در صنعت نفت منجر شود.در ادامه حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی نیز با اشاره به توانمندی‌های این مجموعه اظهار کرد: به همکاری با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان یکی از بخش‌های مرجع صنعت نفت علاقه‌مندیم و توان دستیابی به تکنولوژی‌های مورد نیاز این صنعت را داریم.وی گفت: جهاد دانشگاهی صاحب فناوری است و رعایت کیفیت، اولویت مهم در ساخت مواد و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت است.همچنین در این نشست سعید کوتی، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گزارشی درباره پروژه‌های مشترک با جهاد دانشگاهی مانند ساخت مته‌های حفاری، ساخت واحدهای Skid Mounted بهره‌برداری و نمک‌زدایی، پمپ‌های درون‌چاهی و ساخت مواد شیمیایی ارائه داد و دیگر مدیران و کارشناسان دو طرف درباره موضوع‌های فی‌مابین به بحث و تبادل نظر پرداختند. ]]> نفت و گاز Tue, 17 Sep 2019 07:45:27 GMT http://neconews.com/vdcdon0fzyt0zx6.2a2y.html ایجاد خط اعتباری برای رونق تولید در بخش خصوصی صنعت نفت http://neconews.com/vdcbf9b89rhbg5p.uiur.html به گزارش  نکونیوز به نقل از ایرنا رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با این روش، بخشی از نیازهای سازندگان با استفاده از این خط اعتباری تامین می‌شود و به تدریج با دریافت پول، ‌می‌توانند آن را بازپرداخت کنند.عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور مربوط به دودهه پیش است، افزود: اواخر دهه ۷۰ ، گروه‌های کالایی مورد نیاز صنعت نفت ایران در بخش‌های بالا دست،‌ میان‌دست و پایین‌دست و در حوزه‌های مختلف نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مشخص شد. وی تاکید کرد:‌ این گروه‌های تخصصی در طبقه‌بندی موضوعی به ۱۰ گروه کالایی تقسیم شدند و تا قبل از تحریم‌های اخیر حدود ۷۰ درصد میانگین وزنی تولید تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور تولید می‌شد اما با بازگشت تحریم‌ها و عدم امکان واردات برخی مواد اولیه مانند سوپرآلیاژها، سقف تولید داخلی‌سازی کاهش پیدا کرد.پدیدار به دعوت وزارت نفت از سازندگان داخلی برای رونق تولید اشاره کرد و گفت:‌ به اعتقاد بخش خصوصی تولید زمانی رونق می‌گیرد که پروژه‌های نفت و گاز فعال شوند اما به دلیل محدودیت مالی و بدهی دولت به سازندگان پروژه‌های فعال کاهش داشت.به گفته رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران پیشنهاد این بود تا دولت با خودش قرارداد نبندد و شرکت‌های خصوصی به کنسرسیوم‌های تخصصی تبدیل شوند و با آنها قراداد بسته شود.وی با بیان اینکه امیدوار هستیم در اجرای این مهم حمایت‌های لازم انجام شود،‌ ادامه داد: وزیر نفت نیز بر ضرورت حمایت قوای سه گانه در توسعه میدان مشترک تاکید کرده است.پدیدار به امضای قرارداد توسعه میدان گازی بلال اشاره کرد و افزود: امضای این قرارداد می‌تواند تحرکی را برای سفارش تجهیزات به بخش خصوصی به وجود آورد اما هنوز مشخص نیست این اراده چه زمانی محقق خواهد شد.وی گفت: پتروپارس قرار نیست کار پیمانکاری انجام دهد بلکه به عنوان یک پیمانکار عمومی، از طریق برگزاری مناقصات کار را به پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه ۱۰ گروه کالایی استراتژیک صنعت نفت، سری اول این گروه‌ها است، تاکید کرد:‌ دو سری ۱۰ تایی دیگر نیز تعریف شده است. وی ادامه داد: ۵۵ قرارداد در خصوص ساخت سری اول ۱۰ گروه کالایی منعقد شده و در این ۵۵ مورد، ۵۰ درصد کار پیشرفت داشته است اما به دلیل بدهی صنعت نفت کار به کندی پیش می‌رود. از سوی دیگر برخی از مواد اولیه و تجهیزات باید از خارج کشور وارد شود که به دلیل تحریم‌ها به تعویق افتاده و انجام نشده است. پدیدار به پیشرفت ساخت تجهیزات سرچاهی در کشور اشاره کرد و گفت:‌ برای ساخت تجهیزات درون چاهی و مته‌ها باید از لاینس شرکت‌های بین‌المللی استفاده کنیم بنابراین اگر چه قراردادها با سازندگان داخلی منعقد شده اما در مبادله ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی متوقف شده‌ایم.وی ادامه داد: بخش خصوصی ایران تحریم نشده است و شرکت‌های خارجی تمایل دارند با بخش خصوصی ایران وارد مذاکره شوند البته باید به بخش خصوصی اعتماد شود و کاملا آگاهانه وارد مذاکره شد. ]]> نفت و گاز Tue, 17 Sep 2019 07:26:26 GMT http://neconews.com/vdcbf9b89rhbg5p.uiur.html