کد مطلب: 66978
 
"نکونیوز" برای نخستین بار منتشر می کند:
گزارش تفریغ بودجه 93 در حوزه نفت و گاز
 
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که به عنوان بیست و ششمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در موعد مقرر قانونی تهیه شده، دارای ۲۳ بند در حوزه نفت و گاز است که پایگاه خبری نکونیوز آن را برای نخستین بار منتشر می کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۷

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که به عنوان بیست و ششمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در موعد مقرر قانونی تهیه شده، دارای ۲۳ بند در حوزه نفت و گاز است که پایگاه خبری نکونیوز آن را برای نخستین بار منتشر می کند.
به گزارش نکونیوز،این گزارش پس از تصویب در هیات عمومی دیوان محاسبات کشور در اجرای جزء(۱) ماده (۲۲۱)‌ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قسمت اخیر اصل پنجاه و پنجم(۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد.
لازم به ذکر است گزارش تفریغ بودجه کل کشور با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین بررسی کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌ها تهیه و تنظیم می شود و بخش مهمی از آن به مسایل حوزه نفت و گاز اختصاص دارد.
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور دارای یکصد
گزارش تفریغ بودجه کل کشور با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین بررسی کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌ها تهیه و تنظیم می شود و بخش مهمی از آن به مسایل حوزه نفت و گاز اختصاص دارد
و نود (۱۹۰) بند و جزء بوده که در محدوده رسیدگی‌ها در پنجاه و هفت (۵۷) بند و جز حدود سی (۳۰) درصد، موردی حاکی از عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشده، در هفتاد و هشت (۷۸) بندو جز حدود چهل و یک (۴۱) درصد احکام قانونی به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و در سی و یک (۳۱) بند و جزحدود شانزده (۱۶) درصد، اهداف مدنظر قانون‌گذار به طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده و بیست و چهار(۲۴) بند و جزء حدود سیزده (۱۳) درصد فاقد عملکرد است.
اهم موارد مندرج در گزارش تفریغ بودجه بندهای ماده واحده سال ۱۳۹۳ کل کشور در بخش نفت و گاز به اختصار بدین شرح است:
۱-‌ در سال ۱۳۹۳ از مقدار یک میلیارد و پنجاه و شش میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۰۵۶/۱) بشکه نفت تولیدی، حدود سی و هفت درصد (۳۷٪) به مقدار سیصد و نود و یک میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳۹۱) بشکه (معادل سی و دو میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون) (۰۰۰/۰۰۰/۲۲۸/۳۲) دلار صادر و ششصد و سی و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۳۵) بشکه حدود شصت درصد (۶۰٪) تحویل پالایشگاه‌ها شده است. (سه درصد باقیمانده مربوط به هدر‌رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال، عرضه در بورس انرژی و همچنین موجودی پایان دوره می‌باشد).
۲- در سال‌ ۱۳۹۳ از مقدار دویست و سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۳) بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود پنجاه و دو درصد (۵۲٪) به مقدار یکصد و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵) بشکه معادل هشت میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۷/۸) دلار صادر و پنجاه و سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۳) بشکه به معادل بیست و شش درصد (۲۶٪) تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است. (بیست و دو (۲۲٪) درصد باقیمانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال، عرضه در بورس انرژی و همچنین موجودی پایان دوره می‌باشد).
۳- در سال ۱۳۹۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع مبلغ دویست و هشتاد هزار و سیصد و هفتاد و یک میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳۶۶/۳۷۱/۲۸۰) ریال ارزش قیمت نقدی خوراک دریافتی، مبلغ شش هزار و سیصد و نوزده میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۲/۳۱۹/۶) ریال به خزانه بدهکار می‌باشد و شرکت‌های پتروشیمی نیز از مجموع مبلغ چهل و چهار هزار و چهارصد و شصت میلیارد و یکصد
در سال 1393 از مقدار یک میلیارد و پنجاه و شش میلیون(000/000/056/1) بشکه نفت تولیدی، حدود سی و هفت درصد (37٪) به مقدار سیصد و نود و یک میلیون(000/000/391) بشکه (معادل سی و دو میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون) (000/000/228/32) دلار صادر و ششصد و سی و پنج میلیون (000/000/635) بشکه حدود شصت درصد (60٪) تحویل پالایشگاه‌ها شده است
و شصت و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۹/۴۶۰/۴۴) ریال، مبلغ سیزده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و سیصد و شصت و هشت میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳۶۸/۹۵۷/۱۳) ریال بدهکار می‌باشد.
۴- شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد و نود و سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۹۳/۴۲) ریال، معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۵/۸۵٪) از ارزش میعانات گازی هدر رفته را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت(خزانه‌داری کل کشور) منظور ننموده است. از آنجایی که طبق مفاد تبصره (۲) ماده (۴) قرارداد، موضوع ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره(۲) ماده واحده، هدررفتگی به عهده شرکت ملی نفت ایران می‌باشد لذا می‌بایست ارزش کسری و هدررفتگی نفت خام پس از کسر سهم چهارده و نیم درصدی (۵/۱۴٪) شرکت ملی نفت ایران (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور می‌گردید.
۵- مقدار یازده هزار و نهصد و هفتاد و دو (۹۷۲/۱۱) بشکه نفت خام هدر رفته به تایید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است.
۶- به موجب دستورالعمل ابلاغی وزیر نفت، نحوه محاسبه قیمت نفت خام برای کلیه پالایشگاه‌ها براساس فرمول تنظیمی از سوی وزارت نفت تعیین گردیده که موضوع نود و پنج درصد (۹۵٪) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه، مورد عمل قرار نگرفته است. براساس فرمول مزبور، مبلغ قابل دریافت از پالایشگاه‌ها بالغ بر هفتاد و یک هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴۸/۳۳۸/۷۱) ریال بیش از مفاد حکم بند (الف) تبصره (۲) می‌باشد. در عمل شرکت ملی نفت ایران مغایر با جزء (۱) بند (الف) دستورالعمل مذکور، معادل نود و پنج درصد (۹۵٪) مبلغ قابل دریافت براساس فرمول مربوط را از پالایشگاه‌های داخلی اخذ نموده، در نتیجه مبلغ بیست و پنج هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هشتاد و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۴/۸۱۷/۲۵) ریال بیش از مفاد حکم این بند از پالایشگاه‌ها دریافت گردیده است.
۷-‌ قیمت نفت(نفت خام و میعانات گازی) عرضه شده در بورس انرژی در سال ۱۳۹۳، براساس مفاد حکم جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) و ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره(۲) ماده واحده، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه قیمت‌گذاری نگردیده بلکه بر مبنای متوسط قیمت نفت
قیمت نفت(نفت خام و میعانات گازی) عرضه شده در بورس انرژی در سال 1393، براساس مفاد حکم جزء (2) بند (الف) تبصره (2) و ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره(2) ماده واحده، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه قیمت‌گذاری نگردیده بلکه بر مبنای متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در هفته قبل از تاریخ عرضه، قیمت‌گذاری شده است
صادراتی ایران در هفته قبل از تاریخ عرضه، قیمت‌گذاری شده است.
۸- در سال ۱۳۹۳ به دلیل مغایرت نرخ‌های اعمال شده در دفاتر شرکت ملی نفت ایران با نرخ‌های محاسبه شده براساس *API اعلامی به پالایشگاه‌های داخلی از سوی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، درآمد شرکت ملی نفت ایران به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار و یکصد و ده (۱۱۰/۶۵۲/۵۷) دلار معادل یک هزار و پانصد و شصت و شش میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۵۶۶/۱) ریال کمتر شناسایی شده و متعاقب آن مبلغ مذکور در دفاتر مالی شرکت ملی نفت ایران به بستانکار حساب خزانه‌داری کل کشور منظور نگردیده است.
۹- به موجب تصویب‌نامه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ هیات وزیران که بنا به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب و ابلاغ شده است، برای تسویه‌حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۳، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و همچنین معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت مذکور مبلغ چهارصد و سی‌هزار و سیصد و هفتاد (۳۷۰/۴۳۰) ریال تعیین شده است. مابه‌التفاوت این مبلغ با قیمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۴ تسویه نشده است.
۱۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است بیست و نه درصد (۲۹٪) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید؛ مبلغ نود و هفت میلیون و دویست و نود و هفت هزار (۰۰۰/۲۹۷/۹۷) یورو از مازاد صادرات به واردات گاز کمتر به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.
۱۱- بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی و خوراک معادل فرآورده‌های شرکت پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت به قیمت مذکور در جزء(۳) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده محاسبه نشده و در پایان هر ماه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده، لذا مبلغ پنج هزار و نهصد و هشتاد و سه میلیارد و نهصد و پانزده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۱۵/۹۸۳/۵) ریال بابت سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نشده است. همچنین مبلغ هشت هزار و پانصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و شصت و نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۹/۵۳۵/۸) ریال بابت سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت نشده است.
۱۲- شرکت ملی پالایش
بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی و خوراک معادل فرآورده‌های شرکت پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت به قیمت مذکور در جزء(3) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده محاسبه نشده و در پایان هر ماه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده، لذا مبلغ پنج هزار و نهصد و هشتاد و سه میلیارد و نهصد و پانزده میلیون (000/000/915/983/5) ریال بابت سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نشده است. همچنین مبلغ هشت هزار و پانصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و شصت و نه میلیون (000/000/169/535/8) ریال بابت سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت نشده است
و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ نود و نه هزار و سی و هفت میلیارد و هفتصد و هشتاد و هفت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۸۷/۰۳۷/۹۹) ریال در ارتباط با خوراک تحویلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز ننموده است.
۱۳- خزانه‌داری کل کشور صرفا اقدام به برداشت مبلغ دوازده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال بابت سهم هدفمندی از حساب‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نموده و در خصوص مابقی سهم دولت به مبلغ چهارده هزار و پانصد و نوزده میلیارد و هشتاد و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۸۴/۵۱۹/۱۴) ریال، اقدامی ننموده است.
۱۴- سهم مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فروش فرآورده‌های نفتی معادل مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و نود و چهار میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۲۶/۲۹۴/۵۵) ریال بوده، لیکن خزانه‌داری کل کشور اقدام به برداشت مبلغ پنجاه و هشت هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۷۶/۳۹۲/۵۸) ریال نموده که میزان سه هزار و نود و هشت میلیارد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۰۹۸/۳) ریال بیش از مبلغ قابل احتساب پرداخت نموده است.
۱۵- مبلغ نود و نه هزار و سی و هفت میلیارد و هفتصد و هشتاد و هفت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۸۷/۰۳۷/۹۹) ریال بابت بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.
۱۶- تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی موضوع تبصره (۲) ماده واحده به دلیل تاخیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ارسال گزارشات سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم در مواعد مقرر، منطبق با موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده واحده انجام نشده است.
۱۷- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در محاسبه مابه‌التفاوت قیمت فرآورده‌های فروش رفته، موضوع بند (د) تبصره (۲) ماده واحده، یک درصد (۱٪) عوارض آلایندگی را به قیمت آزاد فرآورده‌ها اضافه نموده که موجب افزایش میزان مابه‌التفاوت محاسبه شده به مبلغ هشتاد و چهار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۴) ریال گردیده است.
۱۸- مبلغ بیست و نه هزار و نهصد و پنجاه و دو میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۵۲/۲۹) ریال از مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده برای فرآورده‌های فروخته شده موضوع بند (د) تبصره(۲) ماده واحده به مصرف‌کنندگان داخلی، مربوط به فرآورده‌های وارداتی بوده که مبلغ بیست و هشت هزار و یکصد و سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰/۲۸) ریال به حساب درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مبلغ یک هزار و هشتصد و بیست و دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۲۲/۱) ریال به بستانکار حساب شرکت‌های پالایش نفت تهران، اصفهان و آبادان منظور شده است.
۱۹- مانده تعهدات شرکت ملی نفت ایران بابت عملیات قراردادهای بیع متقابل از محل مانده ابتدای سال ۱۳۹۳ و اضافات طی سال ۱۳۹۳، بالغ بر شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار (۰۰۰/۹۸۰/۱۵۵/۱۶) دلار بوده که در سال ۱۳۹۳ مبلغ یک میلیارد و پانصد و پنجاه و چهار میلیون و یکصد و بیست و سه هزار (۰۰۰/۱۲۳/۵۵۴/۱) دلار بازپرداخت شده است.
۲۰- براساس بند(ح) تبصره(۲) ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف بوده است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت
سهم مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فروش فرآورده‌های نفتی معادل مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و نود و چهار میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون (000/000/326/294/55) ریال بوده، لیکن خزانه‌داری کل کشور اقدام به برداشت مبلغ پنجاه و هشت هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون (000/000/376/392/58) ریال نموده که میزان سه هزار و نود و هشت میلیارد و پنجاه میلیون (000/000/050/098/3) ریال بیش از مبلغ قابل احتساب پرداخت نموده است
و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۱) ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید؛ از مبلغ هفده هزار و هفتصد و سی نه میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۷۳۹/۱۷) ریال واریزی به خزانه، مبلغ پنج هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و چهار میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰۴/۷۲۶/۵) ریال به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و بهسازی و آبرسانی روستاها و طرح‌های عشایری و... و مبلغ دوازده هزار و دوازده میلیارد و دویست و نود و شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۹۶/۰۱۲/۱۲) ریال جهت اجرای طرح‌های موضوع این بند به استان‌ها اختصاص یافته است.
۲۱- براساس بند(ط) تبصره(۲) ماده واحده، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف بوده‌اند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند؛ درآمدهای ارزی و ریالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی مفتوحه و تائید شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق خزانه‌داری کل کشور واریز گردیده لیکن طی سال ۱۳۹۳ درآمدهای حاصل از فروش و صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.
۲۲- در سال ۱۳۹۳ بایستی درآمدهای وصولی از محل فروش فرآورده‌های نفتی ابتدا به حساب‌های یک طرفه شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی ایران واریز و سپس به حساب خزانه‌داری کل کشور انتقال می‌یافت، شرکت سامی پخش فرآورده‌های نفتی ایران جمعا مبلغ بیست و پنج هزار و یکصد و هفتاد و چهار میلیارد و هفتصد و هشتاد دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۷۸۲/۱۷۴/۲۵) ریال تحت عنوان خود مصرفی از حساب‌های یک طرفه موصوف برداشت و به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز ننموده است.
۲۳- شرکت‌های پالایشی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مبلغ هجده هزار و ششصد و پنجاه و یک میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴۵/۶۵۱/۱۸) ریال وجوه قابل وصول موضوع بند (ک) تبصره (۲) ماده واحده، مبلغ پانزده هزار و پانصد و سی میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۶۵۳/۵۳۰/۱۵) ریال وصول نموده و مبلغ سه هزار و یکصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۹۲/۱۲۰/۳) ریال از عوارض موضوع این بند را وصول ننموده‌اند. همچنین از مبلغ وصول شده، مبلغ دو هزار و هشتصد و چهل میلیارد و نهصد و پنجاه و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۵۵/۸۴۰/۲) ریال به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پرداخت شده لیکن شرکت موصوف مبلغ دریافتی را به حساب خزانه واریز ننموده است.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵