کد مطلب: 99183
 
بخش نفت در گزارش تفریغ بودجه 95
 
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵، میزان تولید نفت ۱۰۳ درصد رشد داشته، ۹۹ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تامین، ۷۶۰ میلیون بشکه نفت صادر و هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.
تاریخ انتشار : جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۰
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵، میزان تولید نفت ۱۰۳ درصد رشد داشته، ۹۹ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تامین، ۷۶۰ میلیون بشکه نفت صادر و هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.

به گزارش ایرنا، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ کل کشور توسط عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه (۴ بهمن ۹۶) در مجلس قرائت شد.
عادل آذر در زمان تحویل این گزارش به مجلس گفت: این بیست و هشتمین گزارش تفریغ بودجه است که بر اساس ماده۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است.
تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می­گردد .
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها درآمدشان را به حساب خزانه واریز نکرده اند و اگر این کار را می کردند، امروز مشکلی برای بودجه نداشتیم.
در این گزارش ضمن اشاره به میزان تحقق بودجه عمومی و عمرانی کشور، جزئیات مصارف بودجه نیز قید شده است.

**تحقق ۹۹ درصدی منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی
منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهترین واگذاری دارایی های سرمایه ای به شمار می رود که میان تحقق آن حدود ۹۹ درصد بوده است.
از ۷۴ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان پیش بینی منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۵، مبلغ ۷۳ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان معادل ۹۹.۲ درصد تحقق یافته است.

** تولید یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه ای نفت در سال۹۵
در سال ۱۳۹۵ ، مقدار نفت خام تولیدی معادل یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون بشکه و مقدار میعانات گازی تولیدی نیز معادل ۲۹۴ میلیون بشکه بوده است.
از نفت خام تولیدی و موجودی ابتدای دوره، مقدار ۷۶۵ میلیون بشکه به ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار صادر و ۶۰۹ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه ها شده است.
همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی ابتدای دوره، مقدار ۲۰۴میلیون بشکه به ارزش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر و ۷۲ میلیون بشکه تحویل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها شده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.

** تراز مثبت ۶۴۰ میلیون دلاری در صادرات گاز
مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات در بودجه سال ۹۵، حدود ۶۴۰ میلیون دلار است.

** رشد ۱۰۳ درصدی تولید نفت
تولید نفت خام پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۵ یک میلیارد ۳۷۶ میلیون بشکه بوده که با تحقق ۱۰۳.۱ درصدی میزان تولید به یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون بشکه رسید.
در بخش تولید میعانات گازی پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه ۲۸۰ میلیون بشکه بوده که با تحقق ۱۰۵درصدی میزان تولید به ۲۹۴ میلیون بشکه رسید.
در گزارش تفریغ تصریح شده است که حدود هفت میلیون بشکه مغایرت در میزان تولید و عرضه نفت خام در سال۹۵ وجود دارد.

** صادرات۷۶۵ میلیون بشکه
در بخش صادرات نفت خام پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه ۷۶۵ میلیون بشکه بوده که ۱۰۰ درصد آن تحقق یافته است.
در بخش صادرات میعانات گازی پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۵ نیز ۲۰۴ میلیون بشکه بوده که ۱۰۰ درصد آن تحقق یافته است.

** تحویل ۶۰۹ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه های کشور
در بخش فروش داخلی نفت خام پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه ۶۱۱ میلیون بشکه بوده که ۹۷.۷ درصد معادل ۶۰۹ میلیون بشکه تحقق یافته است.
در بخش فروش داخلی میعانات گازی نیز پیش بینی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۵ نیز ۷۶ میلیون بشکه بوده که ۹۷.۷ درصد معادل ۷۲ میلیون بشکه آن تحقق یافته است.

** ارزش ۶۰ میلیارد دلاری تولید نفت
ارزش پیش بینی شده برای تولید نفت خام در بودجه سال ۹۵، مبلغ ۱۹۰ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان و ۶۰ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار بوده است که با پوشش ۹۹.۲ درصدی در نهایت، ۱۸۹ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان و ۶۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار تحقق یافته است.
ارزش پیش بینی شده برای تولید میعانات گازی در بودجه سال ۹۵، مبلغ ۳۹ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان و ۱۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار بوده است که با پوشش ۱۰۸ درصدی در نهایت، ۴۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال و ۱۳ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار تحقق یافته است.

** ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلاری صادرات نفت
ارزش پیش بینی شده برای صادرات نفت خام در بودجه سال ۹۵، مبلغ ۱۰۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان و ۳۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بوده است که با پوشش ۹۷.۵ درصدی در نهایت، ۱۰۵ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان و ۳۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار تحقق یافته است.
ارزش پیش بینی شده برای صادرات میعانات گازی در بودجه سال ۹۵ نیز مبلغ ۲۸ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان و ۹ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار بوده است که با پوشش ۱۰۲.۱ درصدی در نهایت، ۲۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان و ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تحقق یافته است.

** ارزش فروش داخلی
ارزش پیش بینی شده برای فروش داخلی نفت خام در بودجه سال ۹۵، مبلغ ۸۲ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان و ۲۶ میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار بوده است که با پوشش ۹۷.۹ درصدی در نهایت، ۸۰ هزار و ۶۱۷ میلیارد تومان و ۲۵ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار تحقق یافته است.
ارزش پیش بینی شده برای فروش داخلی میعانات گازی در بودجه سال ۹۵ نیز مبلغ ۱۰ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان و ۳ میلیون و ۲۶۳ میلیون دلار بوده است که با پوشش ۹۷ درصدی در نهایت، ۹ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان و ۳ میلیارد و ۱۵۷ میلیون دلار تحقق یافته است.

**عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول گاز به خزانه
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵، مبلغ ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

** عدم واریز پول پتروشیمی ها بابت خوراک
مبلغ چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی، توسط شرکت ملی نفت ایران هم تاکنون به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است.

** بدهکاری ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومانی پالایش و پخش
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، مبلغ هفت هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است.
همچنین شرکت های پتروشیمی، از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، با احتساب وصولی های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه نشده ارزش خوراک دریافتی سال ۱۳۹۵، مبلغ ۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار هستند.

** هزینه کرد ۳۷۰ میلیارد تومان بودجه در محل غیر مرتبط
مطابق بند (د) تبصره ( ۱) ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد، به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین کند.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تنها مبلغ یک هزار و ۴۳ میلیارد تومان از محل افزایش پنج درصد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپیما جهت مصارف مورد اشاره به شرکت های ذیربط اختصاص و پرداخت کرده و مبلغ ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض وصول شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف مورد نظر یعنی هزینه های جاری شرکت، مصرف شده است.

**عدم انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توسعه میادین مشترک
به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به وزارت نفت اجازه داده شده است که پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.
علی رغم ضرورت توجه ویژه به توسعه و بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است.

** واریز هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار به به حساب صندوق توسعه ملی
از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل؛ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است.
Share/Save/Bookmark


نام :
نام خانوادگی:
آدرس ايميل :
نام کاربری :
کلمه عبور:

نفت برنت

۶۳.۷

نفت خام وست تگزاس ( $/ بشکه )

۶۰.۱۲

نفت خام اوپک

۶۱.۵۲

گاز طبیعی- نایمکس Mbtu/$

۳.۱۳

طلا (دلار/ اونس )

۱۲۷۸.۹

سنگ آهن- دلار/تن

۶۲.۷۴

مس- دلار/پوند

۳.۱۵